харга хүдэр баяжуулах үйлдвэр хүдэр баяжуулах үйлдвэрийн бүтэц