Өмнөд Африк дахь алтны олборлох металлургийн түүхэн үндэс