өндөр үр ашиг бүхий цохилтот бутлуурын янз бүрийн загвар