дискний шүүлтүүр алтны хүдрийн үйлдвэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг bissnes