үнэт чулуу бутлах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийн хөрөнгийн зарцуулалт