металлургийн үйлдвэрлэлийн ажилд ашигладаг нөлөөллийн уул уурхайн тээрэм