уул уурхайн үйлдвэрийн эзэн ашиглалтын зардлыг тооцох