ашигт малтмалын химийн боловсруулалтын талаархи асуултууд 417