өмнөд гүний алтны уурхай ван Рийбекийн өргөн чөлөө