уул уурхайн карьерын зохион байгуулалтын бус бүтэц зохион байгуулалтын бүдүүвч