алтны хүдрийн алт эрдэнэс хэрэгтэй алтны уурхай ба