ашиглалтын уул уурхайн тоног төхөөрөмжийг хаанаас худалдаж авах