бүх төрлийн цайруулах цилиндрийн тоног төхөөрөмж ба молибдений үнэ