алт угаах үйлдвэрийн машин нь уул уурхайн ашиглалтын