хагарлын машины олс хувилбар 840 1100 суулгах програм