янз бүрийн төрлийн нүүрсний тээрэмүүдийн талаар мэдээлэх