алт олборлох тоног төхөөрөмж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл