хүндийн хүчний дэлгэцийн тоног төхөөрөмж зөөврийн зэсийн троммель угаах үйлдвэр