чулуун тээрмийн үйлдвэрт тавигдах үндсэн шаардлага