softonic хэрэгслийн самбар өөрөөр хэлбэл ба пара пара