байнгын соронзон бөмбөрийн хуурай тусгаарлагч тусгаарлагч машин